GASTROEZOFAGEÁLNÍ REFLUX u kojenců (GER)

nejčastěji jej způsobuje nezralost svěrače (jakýchsi dveří) mezi jícnem a žaludkem, kdy se žaludek naplní a obsah žaludku se pak přes jícen dostává do dutiny ústní,

  • GER se vyskytuje téměř u všech novorozenců a do určité míry je fyziologický, spontánně se upravuje přibližně do osmnácti měsíců,

  • intenzita a množství ublinkávání může být různá, může to být až zvracení spojené s dalšími komplikacemi,

  • do jisté míry může být dědičný, spojený s alergií na mléko, nebo jinou potravinovou alergií

  • těžší průběh GER je provázen záněty jícnu v důsledku dráždění žaludeční kyselinou, které mohou vyústit do zúžení jícnu nebo trvalého poškození jícnové sliznice. Vdechnutí kyselého obsahu žaludku může mít na svědomí chronické záněty hrtanu, průdušnice, průdušek i plic, vedlejších přínosových dutin, záněty středního ucha.